پرآموزی، در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

پرآموزی، در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران پذیرای شما عزیزان می باشد

مکان: مصلی امام خمینی (ره)
محل غرفه: سالن ناشران دیجیتال غرفه شماره ۱۰

زمان برگزاری: ۹۷/۰۲/۱۲ لغایت ۹۷/۰۲/۲۲
ساعت بازدید: ۱۰:۰۰ الی ۲۰:۰۰