کلاس های زبان پُرآموزی 5

5- بررسی جانشین‌های حرف The که در عکس توضیحات مربوط به فیلم آورده شده است ...
خواندن بیشتر

کلاس های زبان پُرآموزی 4

4- پرکاربردترین فونتیک صدادار زبان انگلیسی که شُوا (Schwa) نام دارد ...
خواندن بیشتر

کلاس های زبان پُرآموزی 3

3- اهمیت بیان صحیح استرس در هر کلمه و برای درک کاربرد و اهمیت آن حتی در زبان فارسی، آهنگی ...
خواندن بیشتر

کلاس های زبان پُرآموزی 2

2- بیان تفاوت میان فونتیک های صدادار و بی صدای زبان انگلیسی با استفاده از سه تار !!! ...
خواندن بیشتر

کلاس های زبان پُرآموزی 1

1- مهم بودن چرایی های زبان انگلیسی که با دانستن آن ها دیگر نیاز به حفظ کردن استثناهای زبان انگلیسی ...
خواندن بیشتر