1- سمینار علمی تکنیک‌های نوین یادگیری زبان‌های خارجی – تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- اسفند ماه 1390