پیش نیاز دوره‌ی جمله‌سازی

In by poramoozi

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

در این فیلم‌ها خود را آماده ورود به دوره هیجان‌انگیز جمله‌سازی می‌کنیم.