انواع روش‌های باز کردن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(مصوت‌ها)
انواع روش‌های بستن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(صامت‌ها)
این است حرف زدن: باز و بسته کردن پی در پی دهان به روش‌های متنوع
درک تفاوت بین الفبای نوشتاری و الفبای صوتی
جدایی(بخش) که باشه، استرس هم هست.
و همین هارمونی قوی و ضعیف است که در نهایت می‌شود موسیقی

نمادهای نوشتاری مصوت‌های ساده

در انگلیسی ما به سه حالت و در هر حالت در چند سطح مختلف می‌تونیم دهان خود را برای خروج هوا باز کنیم.

به بخش‌های استرس‌ساز دقت کنیم.
حالت دهان در مصوت‌های ساده