انواع روش‌های باز کردن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(مصوت‌ها)
انواع روش‌های بستن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(صامت‌ها)
این است حرف زدن: باز و بسته کردن پی در پی دهان به روش‌های متنوع
درک تفاوت بین الفبای نوشتاری و الفبای صوتی
جدایی(بخش) که باشه، استرس هم هست.
و همین هارمونی قوی و ضعیف است که در نهایت می‌شود موسیقی

تکلیف: ثبت صوت بر روی کاغذ بوسیله الفبای صوتی و نوشتاری

فایل صوتی‌ایی در دو نسخه، یکی نسخه با سرعت بیان طبیعی و دیگری با سرعت بیان کند، در اختیار شماست. با دقت به فایل گوش کرده و معادل فونتیکی کلماتی را که می‌شنویم بنویسیم.