انواع روش‌های باز کردن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(مصوت‌ها)
انواع روش‌های بستن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(صامت‌ها)
این است حرف زدن: باز و بسته کردن پی در پی دهان به روش‌های متنوع
درک تفاوت بین الفبای نوشتاری و الفبای صوتی
جدایی(بخش) که باشه، استرس هم هست.
و همین هارمونی قوی و ضعیف است که در نهایت می‌شود موسیقی

ثبت حروف انگلیسی به وسیله الفبای نوشتاری و الفبای صوتی

تا حالا به اسم صوتی الفبای نوشتاری دقت کردید؟ و سعی کردید به جای ثبت تصویر آن‌ها بر کاغد، صوت آن‌ها را روی کاغذ ثبت کنید؟ در فایل زیر حروف الفبای انگلیسی به هر دو روش نوشتاری و صوتی ثبت شده‌اند. بررسی کامل آن‌ها بر دانش ما نسبت به علم اصوات می‌افزاید.