انواع روش‌های باز کردن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(مصوت‌ها)
انواع روش‌های بستن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(صامت‌ها)
این است حرف زدن: باز و بسته کردن پی در پی دهان به روش‌های متنوع
درک تفاوت بین الفبای نوشتاری و الفبای صوتی
جدایی(بخش) که باشه، استرس هم هست.
و همین هارمونی قوی و ضعیف است که در نهایت می‌شود موسیقی

خوشه‌ها(ترکیب چند صامت بلافاصله پشت سر هم در ابتدای یک کلمه)

یک خطای بزرگ ما فارس زبان‌ها
این لغات رو در دیکشنری وارد کنیم و فونتیک و صوت تلفظشون رو با دقت بررسی کنیم.