انواع روش‌های باز کردن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(مصوت‌ها)
انواع روش‌های بستن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(صامت‌ها)
این است حرف زدن: باز و بسته کردن پی در پی دهان به روش‌های متنوع
درک تفاوت بین الفبای نوشتاری و الفبای صوتی
جدایی(بخش) که باشه، استرس هم هست.
و همین هارمونی قوی و ضعیف است که در نهایت می‌شود موسیقی

الفبای صوتی مصوت‌های ترکیبی

مانند صوت‌های ترکیبی در موسیقی – یک ضرب می‌زنیم اما دستمان را از یک نت به نت دیگر منتقل می‌کنیم.
حالات دهان در بیان مصوت‌های ترکیبی
سه ردیف پایین نمادهای روش‌های بازکردن ترکیبی دهان را نمایش می‌دهند.
جمع‌بندی کلیه نمادهای روش‌های بازکردن دهان در انگلیسی