انواع روش‌های باز کردن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(مصوت‌ها)
انواع روش‌های بستن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(صامت‌ها)
این است حرف زدن: باز و بسته کردن پی در پی دهان به روش‌های متنوع
درک تفاوت بین الفبای نوشتاری و الفبای صوتی
جدایی(بخش) که باشه، استرس هم هست.
و همین هارمونی قوی و ضعیف است که در نهایت می‌شود موسیقی

فیلم نحوه بیان صدای گذشته در افعال(روش صوتی)

/t/ و /d/ هم مثل /s/ و /z/. چه فرقی می‌کنه؟ چیز جدیدی نیست! و اینگونه است که مسیر یادگیری برای آن‌ها که الگوها را درک می‌کنند هموار می‌شود.