انواع روش‌های باز کردن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(مصوت‌ها)
انواع روش‌های بستن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(صامت‌ها)
این است حرف زدن: باز و بسته کردن پی در پی دهان به روش‌های متنوع
درک تفاوت بین الفبای نوشتاری و الفبای صوتی
جدایی(بخش) که باشه، استرس هم هست.
و همین هارمونی قوی و ضعیف است که در نهایت می‌شود موسیقی

فیلم Schwa

از هر ۳ مصوتی که یک انگلیسی زبان بیان می‌کند یکیشون Schwa ست. یعنی یک سوم مصوت‌های(روش‌های باز کردن دهان) مورد استفاده در زبان انگلیسی Schwa است. صوت از این مهم‌تر هم مگه داریم؟!