IUST 201

In by poramoozi

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

این دوره از روز 24 مهر 1401 «هفته‌ای دو جلسه – یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۱:۳۰-۱۰» به مدت ۳۰ ساعت برگزار می‌شود.