Charlie Chaplin_EBook

ریال 200,000

توضیحات

وقتی همه به عینه دیده‌ایم که سال‌هاست روش‌های قدیمی نتیجه مطلوب را نداشته‌اند تنها روزنه امید می‌تواند تغییر باشد. تغییر نگاهمان به زبان انگلیسی، تغییر روش آموزش، تغییر اصطلاحات گرامری و مسلما تغییر منابع آموزشی. در روش ابداعی پُرآموزی، همه چیز تغییر کرده است. این تغییر از همان جلسه اول کلاس، مشهود است. همین تغییرِ در حد تحول است که سطح‌بندی زبان‌آموزان را در کلاس‌های پُرآموزی بی‌معنا کرده است. آنقدر همه چیز متحول شده و جدید است که زبان‌آموزانی با سطح ابتدایی زبان، همراه با زبان‌آموزانی با سطح پیشرفته زبان، یک دل در یک کلاس می‌نشینند و از یادگیری لذت می‌برند.

مجموعه‌ی “کتاب‌های کوچک، تمرین‌های بزرگ” برگرفته از کلیپ‌ها و نوشته‌های متنوع و با‌ارزشی است که هم می‌توانند درک زبان انگلیسی ما را متحول کنند و هم عمق اندیشه‌ورزی ما را. این مجموعه، خواننده(پُرآموز) را در مسیری اندیشه‌ورزانه تشویق به استفاده و به کاربردن آموخته‌های زبان انگلیسی‌اش می‌کند و در مسیر مقایسه‌ی ثمره‌ی تلاش خود با آنچه در اصلِ گفتار یا نوشتار بومی مطلب وجود دارد، دانش او را به علمی عملی و همراه تبدیل می‌نماید.