سریال فعالسازی واژگان ضروري تافل

ریال 300,000

توضیحات

برای دانلود نرم‌افزار مربوطه از صفحه دانلود نرم‌افزار اقدام کنید: کلیک

مزیت های نرم افزار:

1- آموزش واژگان از طریق ایجاد ارتباطی معنی دار بین واژه با تصاویری جالب و بدیع و بهره گیری از حافظه تصویری (تصویر سازی ذهنی Mential Imagery)

2- آموزش کاربردهای روزمره لغات در دنیای واقعی (ارائه شرح مبسوط واژگان از برترین دیکشنری های جهان)

3- تقویت تلفظ صحیح واژگان و بهره گیری از حافظه شنیداری با ارائه تلفظ بومی آمریکایی و انگلیسی واژگان

4- ارائه معادل و شرح انگلیسی

5- ارائه معادل و شرح فارسی (در صورت خواست زبان آموز)

6- انتقال واژگان پس از فراگیری از مرحله آموزشی به یک جعبه لایتنر نرم افزاری و کاملا خودکار جهت مرور و آزمون هوشمند مطالب در فواصل زمانی علمی و اطمینان از انتقال واژگان از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت

7- امکان ارائه فایل صوتی (mp3) واژگان و چاپ مطالب آموزشی به صورت فلش کارت جهت ادامه یاد گیری در زمان ھای مردہ یا در شرایط عدم دسترسی به کامپیوتر

8- امکان حذف واژه بنا به خواست کاربر

9- امکان جستجوی واژگان مورد نظر

10- امکان ضبط و پخش صدای کاربر جهت تصحیح

11- آموزش کاربرد واژگان در جمله

12- تقویت نوشتار صحیح واژگان با تصحیح هوشمندانه املای نوشته شده توسط زبان آموز

13- افزایش انگیزه با ارائه نمودار وضعیت پیشرفت لحظه به لحظه