تجمیع دو گروه اسمی

No. 11: (Ng+Ng)

نوشتن دیدگاه

CAPTCHA ImageChange Image