کلاس های زبان پُرآموزی 11

در پُرآموزی یاد می‌گیریم از اسم‌هایی که قبلا درگیر آن‌ها بودیم و هیچ دلیلی برایشان نداشتیم (مثل ضمائر ملکی، ضمائر مفعولی و …)، فراتر رویم و با دانستن چرایی ها و روند فلسفه بوجود آمدنشان، آن‌ها را بفهمیم و به کار ببریم (نه آنکه حفظشان کنیم).