کلاس های زبان پُرآموزی 12

آیا می‌دانید دو جمله It’s a way و There is a way در اصل چه تفاوت‌هایی دارند و چرا در زبان انگلیسی نیاز بوده که کلمه There را بسازند؟

در کلاس‌های پُرآموزی سعی می‌شود به تمامی چراها پاسخ داده شود و دیگر حفظ نکنیم که There به معنای وجود داشتن است!!!