کلاس های زبان پُرآموزی 9

9- (کاربرد و علت بوجود آمدن کلمه There)

گاهی اوقات چیزی وجود ندارد که به آن اشاره کنیم یا اسم آن را ببریم و صفتی را به آن نسبت دهیم بلکه نیاز داریم که آن را بوجود بیاوریم. در این حالت از کلمه There استفاده می‌کنیم. تفاوت There با It و یا دیگر جانشین‌های The در آن است که There به چیزی اشاره نمی‌کند بلکه شرایطی را که قبلا اشاره ای به آن نشده بوجود می‌آورد اما جانشین‌های The به چیزی اشاره می‌کنند که قبلا وجود داشته اند.