کلاس های زبان پُرآموزی 8

در کلاس های پُرآموزی پا رو فراتر از اسامی میزاریم. اسامی ایی مثل ضمایر فاعلی و مفعولی و ملکی و …
جالبه که زبان یاد می گیریم بدون اینکه درگیر این نام ها بشیم. هدف اینه که زبان رو حس کنیم نه حفظ. وقتی نام ها کنار میرن و ما مباحث زیادی رو با عنوان جانشین های the یادمی گیرم فهم ما از زبان بسیار عمیق تر از روش های پیشین می شود. پُرآموزی تمام حیطه ها و اصطلاحات آموزش زبان را در راستای فهم زبان دستخوش تحول کرده است. از یک زاویه دید کاملا متفاوت نسبت به قبل به زبان‌نگاه می کنیم‌تا بینیم که زبان چقدر زیبا، منطقی، ساده و قابل درک است.