علم اصوات(مقدماتی)

In by poramoozi

علم اصوات، پایه‌ی مهارت‌های اسپیکینگ و لیسنینگ است که متاسفانه در کشور ما پیش از پُرآموزی، بصورت اصولی به آن پرداخته نشده بود. در این دوره با جمع‌آوری مباحث کلیدی و اساسی این علم، خیلی زود سطح دانش خود را از مقدماتی تا سطوح اولیه پیشرفته ارتقاء می‌دهیم.

محتوای دوره

بازکردن همه
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
انواع روش‌های باز کردن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(مصوت‌ها)
انواع روش‌های بستن دهان در زبان انگلیسی و نمادهای آن‌ها(صامت‌ها)
این است حرف زدن: باز و بسته کردن پی در پی دهان به روش‌های متنوع
درک تفاوت بین الفبای نوشتاری و الفبای صوتی
جدایی(بخش) که باشه، استرس هم هست.
و همین هارمونی قوی و ضعیف است که در نهایت می‌شود موسیقی