کلاس های زبان پُرآموزی 4

4- پرکاربردترین فونتیک صدادار زبان انگلیسی که شُوا (Schwa) نام دارد.