کلاس های زبان پُرآموزی 7

7- – بررسی جدول فونتیک‌های صدادار که به ۳ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایلی که پُرآموزی به آموزش فونتیک اصرار دارد این است که فونتیک به شدت در Listening موثر است و وقتی می توان این بخش را تقویت کرد که بتوانیم صداهای حروف انگلیسی را دقیقا بشناسیم و بتوانیم آنها را از یکدیگر تفکیک کنیم.